Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.)

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 6. mars 2018

Karin Andersen

Masud Gharahkhani

leder

ordfører