Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ranheim–Åsen i kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger i Trøndelag

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 22. mai 2018

Helge Orten

Kirsti Leirtrø

leder

ordfører