Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Maria Aasen-Svensrud, Dag Terje Andersen og Arild Grande om å sikre at det ikke startes et kappløp mot bunnen i nordisk passasjerfart

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 24. mai 2018

Geir Pollestad

Tom-Christer Nilsen

leder

ordfører