Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i folketrygdlova (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 13. november 2018

Kristin Ørmen Johnsen

Grunde Almeland

leder

ordfører