Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel i forbindelse med tariffoppgjøret 2018 (Pleie- og omsorgsoverenskomsten)

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 6. desember 2018

Erlend Wiborg

Heidi Nordby Lunde

leder

ordfører