Innhold

2. Komiteens behandling

Komiteen har avholdt muntlig høring 20. november 2018.