Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innst. 149 S (2018–2019)
  • Kildedok:
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1
Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, den 30. januar 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

leder