Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en multilateral avtale for å gjennomføre endringer i skatteavtaler for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting, med de foreslåtte valg og forbehold, undertegnet i Paris 7. juni 2017

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 12. februar 2019

Henrik Asheim

Svein Roald Hansen

leder

ordfører