Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om tiltak mot seksuell trakassering i arbeidslivet

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 18. februar 2019

Erlend Wiborg

Solfrid Lerbrekk

leder

ordfører