Komiteens behandling

Komiteen ba i brev av 6. desember 2018 om statsrådens vurdering av forslaget. Statsrådens svarbrev av 8. januar 2019 følger vedlagt.

Som ledd i komiteens behandling av representantforslaget ble det 31. januar 2019 avholdt høring i saken. Følgende deltok på høringen:

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Norsk Industri

 • Byggenæringens Landsforening

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Fagforbundet

 • Fellesforbundet

 • EL & IT Forbundet

 • JussBuss

 • JURK – Juridisk rådgivning for kvinner.