Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag om tilbud om en likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 12. mars 2019

Roy Steffensen

Hans Fredrik Grøvan

leder

ordfører