Representantforslag om tilbud om en likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov

Dokument 8:64 S (2018-2019), Innst. 197 S (2018-2019) Følg saken (e-postvarsling)

Merknad

Utdannings- og forskningskomiteen ønsker skriftlige innspill til denne saken. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til utdanning-forskning@stortinget.no senest 6. februar 2019. Det er ikke lagt opp til noen muntlig høring i denne saken.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eirik Faret Sakariassen, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Mona Fagerås Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 12.03.2019 Innst. 197 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om tiltak for å sikre en likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2019

   Behandlet i Stortinget: 26.03.2019