Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ruth Grung, Åsunn Lyngedal, Jorodd Asphjell, Cecilie Myrseth og Arild Grande om tidsbegrensning av oppdrettstillatelser

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 26. mars 2019

Geir Pollestad

Tom-Christer Nilsen

leder

ordfører