Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 30. april 2019

Karin Andersen

Eirik Sivertsen

leder

ordfører