Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen trekke tilbake driftskonsesjonen til Nussir ASA for gruvedrift ved Repparfjorden og ikke gi driftskonsesjon til Nordic Mining for gruvedrift på Engebøfjellet.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslaget.