Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel)

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 9. mai 2019

Karin Andersen

Siri Gåsemyr Staalesen

leder

ordfører