Bakgrunn

I dokumentet ble det 14. mars 2019 fremmet følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme et lovforslag som sikrer at bedrifter hjemmehørende i utlandet må betale merverdiavgift fra første krone omsatt i Norge.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslaget.