Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Geir Pollestad og Marit Knutsdatter Strand om en mer effektiv rovdyrforvaltning

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 13. juni 2019

Ketil Kjenseth

Tore Storehaug

leiar

ordførar