Innhold

3. Sammenligning av budsjettall, kapitler og poster. Rammeområde 5

Tabellen viser budsjettenigheten mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, og de alternative budsjettene til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S

H, FrP, V og KrF

A

Sp

SV

Utgifter rammeområde 5 (i tusen kroner)

45

Norges institusjon for menneskerettigheter

1

Driftsutgifter

25 700

25 700(0)

25 700(0)

25 700(0)

25 700(0)

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter

116 138

116 138(0)

116 138(0)

116 138(0)

116 138(0)

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

477 434

477 434(0)

477 434(0)

463 134(-14 300)

477 434(0)

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting

34 593

34 593(0)

34 593(0)

34 593(0)

34 593(0)

50

Norges forskningsråd

56 193

56 193(0)

56 193(0)

56 193(0)

56 193(0)

70

Overføringer til private

12 315

12 315(0)

10 515(-1 800)

12 315(0)

10 480(-1 835)

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

14 889

14 889(0)

14 889(0)

14 889(0)

14 889(0)

410

Domstolene

1

Driftsutgifter

2 596 717

2 618 217(+21 500)

2 627 017(+30 300)

2 640 717(+44 000)

2 626 717(+30 000)

21

Spesielle driftsutgifter

84 135

84 135(0)

84 135(0)

84 135(0)

84 135(0)

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler

2 653

2 653(0)

2 653(0)

2 653(0)

2 653(0)

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter

231 486

231 486(0)

231 486(0)

231 486(0)

231 486(0)

21

Spesielle driftsutgifter

36 998

36 998(0)

36 998(0)

36 998(0)

36 998(0)

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter

4 780 033

4 788 033(+8 000)

4 830 033(+50 000)

4 844 733(+64 700)

4 850 033(+70 000)

21

Spesielle driftsutgifter

92 054

92 054(0)

92 054(0)

92 054(0)

92 054(0)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

195 036

195 036(0)

195 036(0)

195 036(0)

195 036(0)

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv.

83 608

83 608(0)

83 608(0)

83 608(0)

83 608(0)

70

Tilskudd

30 231

28 231(-2 000)

35 231(+5 000)

35 231(+5 000)

30 231(0)

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

1

Driftsutgifter

191 272

191 272(0)

191 272(0)

191 272(0)

191 272(0)

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

18 622 616

18 642 616(+20 000)

19 096 616(+474 000)

19 032 616(+410 000)

18 693 596(+70 980)

21

Spesielle driftsutgifter

137 495

137 495(0)

137 495(0)

137 495(0)

137 495(0)

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag

9 436

9 436(0)

9 436(0)

9 436(0)

9 436(0)

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

26 819

26 819(0)

26 819(0)

26 819(0)

26 819(0)

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold

95 528

95 528(0)

95 528(0)

95 528(0)

95 528(0)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

950 030

950 030(0)

950 030(0)

950 030(0)

950 030(0)

48

Tildeling fra EUs indre sikkerhetsfond (ISF)

92 100

92 100(0)

92 100(0)

92 100(0)

92 100(0)

70

Tilskudd

66 446

65 946(-500)

71 446(+5 000)

68 446(+2 000)

66 446(0)

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

6 197

6 197(0)

6 197(0)

6 197(0)

6 197(0)

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

236 635

236 635(0)

236 635(0)

236 635(0)

236 635(0)

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter

633 984

633 984(0)

644 484(+10 500)

638 084(+4 100)

638 984(+5 000)

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter

982 580

982 580(0)

982 580(0)

982 580(0)

984 853(+2 273)

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

277 795

277 795(0)

277 795(0)

277 795(0)

277 795(0)

446

Den militære påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

9 058

9 058(0)

9 058(0)

9 058(0)

9 058(0)

448

Grensekommissæren

1

Driftsutgifter

5 745

5 745(0)

5 745(0)

5 745(0)

5 745(0)

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter

908 219

908 219(0)

908 219(0)

938 219(+30 000)

908 219(0)

21

Spesielle driftsutgifter

7 606

7 606(0)

7 606(0)

7 606(0)

7 606(0)

22

Spesielle driftsutgifter – Nødnett

477 543

477 543(0)

477 543(0)

477 543(0)

477 543(0)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

173 194

173 194(0)

173 194(0)

176 194(+3 000)

173 194(0)

70

Overføringer til private

6 878

6 878(0)

6 878(0)

6 878(0)

6 878(0)

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter

26 849

26 849(0)

26 849(0)

26 849(0)

26 849(0)

453

Sivil klareringsmyndighet

1

Driftsutgifter

32 527

32 527(0)

32 527(0)

32 527(0)

32 527(0)

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

700 023

700 023(0)

700 023(0)

700 023(0)

700 023(0)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

2 315 361

2 315 361(0)

2 315 361(0)

2 315 361(0)

2 315 361(0)

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter

111 310

111 310(0)

111 310(0)

111 310(0)

111 310(0)

21

Spesielle driftsutgifter

28 959

28 959(0)

28 959(0)

28 959(0)

28 959(0)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

6 074

6 074(0)

6 074(0)

6 074(0)

6 074(0)

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

56 819

56 819(0)

56 819(0)

59 319(+2 500)

56 819(0)

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

122 320

122 320(0)

122 320(0)

122 320(0)

122 320(0)

73

Tilskudd til Redningsselskapet

106 393

106 393(0)

106 393(0)

108 893(+2 500)

106 393(0)

457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter

370 306

370 306(0)

370 306(0)

366 606(-3 700)

370 306(0)

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter

48 316

48 316(0)

48 316(0)

48 316(0)

48 316(0)

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter

1 068 646

1 068 646(0)

1 068 646(0)

1 085 646(+17 000)

1 068 646(0)

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter

4 404

4 404(0)

4 404(0)

4 404(0)

4 404(0)

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

1

Driftsutgifter

20 230

20 230(0)

20 230(0)

20 230(0)

20 230(0)

469

Vergemålsordningen

1

Driftsutgifter

259 847

259 847(0)

259 847(0)

259 847(0)

264 847(+5 000)

21

Spesielle driftsutgifter

138 546

138 546(0)

138 546(0)

138 546(0)

138 546(0)

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter

619 338

619 338(0)

619 338(0)

625 338(+6 000)

694 338(+75 000)

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

57 955

57 955(0)

57 955(0)

57 955(0)

62 955(+5 000)

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m.

113 141

113 141(0)

113 141(0)

113 141(0)

113 141(0)

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging

63 399

63 399(0)

63 399(0)

63 399(0)

63 399(0)

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

26 536

26 536(0)

26 536(0)

26 536(0)

26 536(0)

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter

77 021

77 021(0)

77 021(0)

77 021(0)

77 021(0)

70

Erstatning til voldsofre

359 600

359 600(0)

359 600(0)

359 600(0)

362 600(+3 000)

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter

139 495

139 495(0)

139 495(0)

139 495(0)

139 495(0)

60

Tilskudd til kommuner

13 202

13 202(0)

13 202(0)

13 202(0)

18 202(+5 000)

70

Tilskudd

21 921

21 921(0)

21 921(0)

21 921(0)

21 921(0)

475

Bobehandling

1

Driftsutgifter

148 999

147 999(-1 000)

148 999(0)

148 999(0)

148 999(0)

21

Spesielle driftsutgifter

7 825

7 825(0)

7 825(0)

7 825(0)

7 825(0)

Sum utgifter rammeområde 5

39 852 751

39 898 751(+46 000)

40 425 751(+573 000)

40 425 551(+572 800)

40 122 169(+269 418)

Inntekter rammeområde 5(i tusen kroner)

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Diverse inntekter

5 631

5 631(0)

5 631(0)

5 631(0)

5 631(0)

2

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 000

1 000(0)

1 000(0)

1 000(0)

1 000(0)

3410

Domstolene

1

Rettsgebyr

260 596

260 596(0)

260 596(0)

260 596(0)

260 596(0)

2

Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene

24 390

24 390(0)

24 390(0)

24 390(0)

24 390(0)

3

Diverse refusjoner

1 910

1 910(0)

1 910(0)

1 910(0)

1 910(0)

4

Vernesaker jordskiftedomstolene

2 452

2 452(0)

2 452(0)

2 452(0)

2 452(0)

3430

Kriminalomsorgen

2

Arbeidsdriftens inntekter

92 653

92 653(0)

92 653(0)

92 653(0)

92 653(0)

3

Andre inntekter

25 665

25 665(0)

25 665(0)

25 665(0)

25 665(0)

4

Tilskudd

2 454

2 454(0)

2 454(0)

2 454(0)

2 454(0)

3432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

3

Andre inntekter

1 087

1 087(0)

1 087(0)

1 087(0)

1 087(0)

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Gebyr – pass og våpen

450 693

450 693(0)

450 693(0)

450 693(0)

450 693(0)

2

Refusjoner mv.

269 583

269 583(0)

269 583(0)

269 583(0)

269 583(0)

3

Salgsinntekter

77 756

77 756(0)

77 756(0)

77 756(0)

77 756(0)

4

Gebyr – vaktselskap

4 376

4 376(0)

4 376(0)

4 376(0)

4 376(0)

6

Gebyr – utlendingssaker

296 273

296 273(0)

296 273(0)

296 273(0)

266 273(-30 000)

7

Gebyr – sivile gjøremål

1 121 054

1 121 054(0)

1 121 054(0)

1 121 054(0)

1 121 054(0)

8

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond

30 998

30 998(0)

30 998(0)

30 998(0)

30 998(0)

3442

Politihøgskolen

2

Diverse inntekter

17 090

17 090(0)

17 090(0)

17 090(0)

17 090(0)

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

19 003

19 003(0)

19 003(0)

19 003(0)

19 003(0)

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

2

Refusjoner

17 640

17 640(0)

17 640(0)

17 640(0)

17 640(0)

3445

Den høyere påtalemyndighet

2

Refusjoner

3 096

3 096(0)

3 096(0)

3 096(0)

3 096(0)

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Gebyr

154 511

154 511(0)

154 511(0)

154 511(0)

154 511(0)

2

Refusjoner driftsutgifter Nødnett

33 183

33 183(0)

33 183(0)

33 183(0)

33 183(0)

3

Diverse inntekter

27 468

27 468(0)

27 468(0)

27 468(0)

27 468(0)

4

Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold Nødnett

73 155

73 155(0)

73 155(0)

73 155(0)

73 155(0)

5

Abonnementsinntekter og refusjoner Nødnett

455 876

455 876(0)

455 876(0)

455 876(0)

455 876(0)

6

Refusjoner

6 808

6 808(0)

6 808(0)

6 808(0)

6 808(0)

3454

Redningshelikoptertjenesten

1

Refusjoner

27 479

27 479(0)

27 479(0)

27 479(0)

27 479(0)

3457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Inntekter

33 815

33 815(0)

33 815(0)

33 815(0)

33 815(0)

3469

Vergemålsordningen

1

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

4 295

4 295(0)

4 295(0)

4 295(0)

4 295(0)

3470

Fri rettshjelp

1

Tilkjente saksomkostninger m.m.

4 192

4 192(0)

4 192(0)

4 192(0)

4 192(0)

2

Fri rettshjelp, ODA-godkjente utgifter

5 255

5 255(0)

5 255(0)

5 255(0)

5 255(0)

3473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Diverse inntekter

5

5(0)

5(0)

5(0)

5(0)

3474

Konfliktråd

2

Refusjoner

723

723(0)

723(0)

723(0)

723(0)

Sum inntekter rammeområde 5

3 552 165

3 552 165(0)

3 552 165(0)

3 552 165(0)

3 522 165(-30 000)

Sum netto rammeområde 5

36 300 586

36 346 586(+46 000)

36 873 586(+573 000)

36 873 386(+572 800)

36 600 004(+299 418)