Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 22. oktober 2019

Erlend Wiborg

Helge André Njåstad

leder

ordfører