Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om informasjonstilgang mv. for utvalget for ekstern gransking av saken knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 5. desember 2019

Erlend Wiborg

Per Olaf Lundteigen

leder

ordfører