Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet

Dette dokument

  • Innst. 96 S (2019–2020)
  • Kildedok: Prop. 21 S (2019–2020), kap. 1429
  • Utgiver: familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 3. desember 2019

Kristin Ørmen Johnsen

leder og ordfører