Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling

Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, den 10. januar 2020

Tone Wilhelmsen Trøen

leder