Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innst. 125 S (2019–2020)
  • Kildedok:
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1
Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, den 30. januar 2020

Tone Wilhelmsen Trøen

leder