Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om å sikre videreutvikling av forskningsstasjonen Løken i Valdres for forskning og utvikling for fjellandbruket.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslaget.