Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling

 

Til Stortinget

Bakgrunn

Stortinget valgte 24. oktober 2017 medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, jf. Innst. 22 S (2017–2018). Den 8. desember 2017 ble Jette F. Christensen valgt som nytt varamedlem i stedet for Åsunn Lyngedal for den resterende del av stortingsperioden, jf. Innst. 38 S (2017–2018). Den 14. januar 2020 ble Kårstein Eidem Løvaas valgt som varamedlem i stedet for Vetle Wang Soleim for den resterende del av stortingsperioden, jf. Innst. 124 S (2019–2020).

Høyres stortingsgruppe har i brev av 4. mars 2020 anmodet om at Aleksander Stokkebø velges som nytt varamedlem i stedet for Mudassar Kapur.

Komiteens tilråding

Valgkomiteen viser til ovenstående og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling gjøres følgende endring:

Aleksander Stokkebø velges som varamedlem i stedet for Mudassar Kapur for den resterende del av stortingsperioden.

Oslo, i valgkomiteen, den 6. mars 2020

Tone Wilhelmsen Trøen

leder