Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Digital transformasjon og utviklingspolitikken

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 11. mars 2020

Anniken Huitfeldt

Ola Elvestuen

leder

ordfører