Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 152/2018 6. juli 2018 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 2014/61

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 16. mars 2020

Helge Orten

Jon Gunnes

leder

ordfører