Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Georg Dale, Bård Hoksrud, Morten Stordalen, Tor André Johnsen, Helge André Njåstad, Terje Halleland og Roy Steffensen om å sikre fremdrift i prosjektet E39 Rogfast

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 5. juni 2020

Helge Orten

Øystein Langholm Hansen

leder

ordfører