Innhold

1. Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jette F. Christensen, lederen Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen og Jonas Gahr Støre, fra Høyre, Hårek Elvenes, Trond Helleland, Ingjerd Schou og Michael Tetzschner, fra Fremskrittspartiet, Siv Jensen, Christian Tybring-Gjedde og Morten Wold, fra Senterpartiet, Emilie Enger Mehl og Liv Signe Navarsete, fra Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, fra Venstre, Trine Skei Grande, og fra Kristelig Folkeparti, Geir Sigbjørn Toskedal, fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021 under de kapitler som ble fordelt til komiteen på rammeområde 4 (utenriks) og rammeområde 8 (forsvar) ved Stortingets vedtak 15. oktober 2020, jf. Innst. 1 S (2020–2021).