Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen

Dette dokument

  • Innst. 100 S (2020–2021)
  • Kildedok:
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1
Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, den 25. november 2020

Tone Wilhelmsen Trøen

leder