Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om barnevern for barnas beste, ikke privat profitt

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 8. desember 2020

Kristin Ørmen Johnsen

Freddy André Øvstegård

leder

ordfører