Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om nødvendige endringer i regelverket for yrkesskade, herunder for de såkalte «oljepionerene»

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 4. mai 2021

Erlend Wiborg

Per Olaf Lundteigen

leder

ordfører