Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag om statlig delfinansiering av det arbeidet som Maridalens Venner i Oslo gjør for å realisere den statlige vedtatte forvaltningsplanen for Maridalen landskapsvernområde

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 18. mai 2021

Ketil Kjenseth

Lars Haltbrekken

leder

ordfører