Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Fullføringsreformen– med åpne dører til verden og fremtiden

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 25. mai 2021

Roy Steffensen

Turid Kristensen

leder

ordfører