Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Fullføringsreformen - med åpne dører til verden og fremtiden

Meld. St. 21 (2020-2021), Innst. 585 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra KunnskapsdepartementetSaken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteenInnstilling avgitt 25.05.2021Innst. 585 S (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en stortingsmelding om videregående opplæring. I meldingen legger regjeringen fram tiltak som skal legge grunnlaget for en fullføringsreform i videregående opplæring. Stortinget fattet en rekke vedtak, blant annet om å forsterke skolenes oppfølgingsansvar for eleven, også i den tiden eleven er lærling i en lærebedrift, og om forsøk med obligatorisk overgangstilbud for elever med svakt faglig grunnlag eller svakt språklig grunnlag for å gjennomføre videregående opplæring.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 25.05.2021

  Debattert i Stortinget 01.06.2021
  Votert i Stortinget 01.06.2021