Fullføringsreformen - med åpne dører til verden og fremtiden

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 585 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en stortingsmelding om videregående opplæring. I meldingen legger regjeringen fram tiltak som skal legge grunnlaget for en fullføringsreform i videregående opplæring. Stortinget fattet en rekke vedtak, blant annet om å forsterke skolenes oppfølgingsansvar for eleven, også i den tiden eleven er lærling i en lærebedrift, og om forsøk med obligatorisk overgangstilbud for elever med svakt faglig grunnlag eller svakt språklig grunnlag for å gjennomføre videregående opplæring.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 01.06.2021
   Votert i Stortinget 01.06.2021