Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU)

Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, den 25. oktober 2021

Eva Kristin Hansen

leder