Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i mineralloven (retting av inkurier)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 30. november 2021

Willfred Nordlund

leder og ordfører