Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 15. februar 2022

Tone Wilhelmsen Trøen

Bård Hoksrud

leder

ordfører