Endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere)

Prop. 236 L (2020-2021)

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Saksgang