Endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere)

Prop. 236 L (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen

Saksgang