Endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 15.02.2022 Innst. 170 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i helsepersonelloven som innebærer at manuellterapeuter, naprapater, osteopater og paramedisinere gis autorisasjon.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2022

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.03.2022