Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2023 og forslaget til statsbudsjett for 2023

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 25. november 2022

Eigil Knutsen

leder og ordfører