Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2023 – lovsaker

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 6. desember 2022

Eigil Knutsen

leder og ordfører