Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag om å etablere medisinutdanning ved Universitetet i Stavanger

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 25. oktober 2022

Hege Bae Nyholt

Himanshu Gulati

leder

ordfører