Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag om styrking av videregående opplæring for voksne

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 8. november 2022

Hege Bae Nyholt

Freddy André Øvstegård

leder

ordfører