Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag om å sikre oppreisning til mennesker som har vært utsatt for ulovlig tvangsmiddelbruk

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 15. november 2022

Per-Willy Amundsen

Andreas Sjalg Unneland

leder

ordfører