Menneskerettigheter

Her finner du de nyeste sakene om hovedtemaet menneskerettigheter. For å finne eldre saker velg sakstype eller et av undertemaene.

Foto: Hans Laubel/iStock
Foto: Hans Laubel/iStock

Temaet omfatter saker om grunnleggende rettigheter som er nedfelt i sentrale konvensjoner utarbeidet i regi av FN og Europarådet – og i den norske Grunnloven kapittel E.

Saker og spørsmål fra Menneskerettigheter