Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om bedre utnyttelse av snøkrabberessursene

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 15. november 2022

Willfred Nordlund

Karianne B. Bråthen

leder

ordfører