Representantforslag om bedre utnyttelse av snøkrabberessursene

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sivert Bjørnstad, Terje Hansen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 15.11.2022 Innst. 60 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om bedre utnyttelse av snøkrabberessursene. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget. Ulike mindretallsforslag ble også nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2022

   Debattert i Stortinget 22.11.2022
   Votert i Stortinget 24.11.2022