Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag om en uavhengig granskning av Spesialenheten for politisaker

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 29. november 2022

Per-Willy Amundsen

Ivar B. Prestbakmo

leder

ordfører