Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2022 under Justis- og beredskapsdepartementet

Dette dokument

  • Innst. 113 S (2022–2023)
  • Kildedok: Prop. 20 S (2022–2023) kap. 480 og 481 og romertall II
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 6. desember 2022

Ine Eriksen Søreide

Sylvi Listhaug

leder

ordfører